Звернутись до Фонду

«Професійна орієнтація - один з основних напрямів виховної роботи з учнями випускних класів».

БФ «ФОНД ДОБРІ СПРАВИ» вважає, що профорієнтаційна робота, одна з найважливіших складових соціалізації випускників інтернату і потребує особливої уваги, бо від її успішності  залежить майбутнє дітей.

 В Володарській школі-інтернаті - учасника програми «Успішна людина»,  розпочався  блок профорієнтаційних занять. Діагностика готовності до вибору професії у вихованців інтернату показала необхідність детального ознайомлення учнів зі складовими професійного самовизначення. Розпочали з самооцінки навичок та здібностей (загальних та спеціальних), визначали інтереси, потреби та бажання, в тому числі, аналізуючи життєвий досвід свій та інших людей. Для узагальнення інформації почали заповнювати індивідуальні картки «Вибору професії», які,  в ході циклу занять по професійній орієнтації,  дадуть змогу наочно побачити, до якого типу професії більше схильні наші випускники.

Тренер програми «Успішна людина» Анастасія  Аносова розвиває у випускників  позитивне  ставлення до праці та самовизначення, намагається трансформувати їх уявлення про майбутнє в більш-менш конструктивно-позитивне русло, стимулює  до активного пошуку і самореалізації.

 Було цікаво, пізнавально, задумливо і корисно.